Συμμετοχη της Taktikos Fruits S.A. στην εκθεση Fruit Attraction 2019

Συμμετοχή της Taktikos Fruits S.A. στην έκθεση Fruit Attraction 2019 στη Μαδρίτη

22 – 24 Οκτωβρίου